JAVNA RASPRAVA po Nacrtu Budžeta Općine Donji Vakuf za 2024. godinu

Grb6JAVNA RASPRAVA

po Nacrtu Budžeta Općine Donji Vakuf za 2024. godinu

Javna rasprava će se održati u Velikoj Sali Općine Donji Vakuf 22.11.2023.godine sa početkom u 10,00 sati.