Nadležnosti Izborne komisije

  1. nadgleda i kontroliše rad Centra za birački spisak;
  2. određuje biračka mjesta na području općine za glasanje na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini;
  3. provodi postupak imenovanja, imenuje i obučava članove biračkog odbora;
  4. brine o sigurnosti i dostavi biračkim odborima izbornog materijala za glasanje na svim nivoima izbora u Bosni i Hercegovini;
  5. obavještava birače o svim informacijama neophodnim za provedbu izbora, u skladu sa propisima Centralne izborne komisiji;
  6. odgovorna je za uređenje biračkog mjesta i druge tehničke pripreme za izbora:
  7. odgovorna je za pravilno brojanje glasačkih listića na biračkim mjestima i u općinskim centrima za brojanje;
  8. objedinjuje rezultate izbora sa svih biračkih mjesta u općini, posebno za svaki organ za koji je vršen izbor, i dostavlja ih Centralnoj izbornoj komisiji BiH i
  9. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Centralne izborne komisiji.