Služba za prostorno uređenje, katastar i imovinsko-pravne poslove

HabibadisPomoćnik načelnika : Habib Adis dipl. pravnik tel. 030/509-609       

- podaci o pripremanju i sprovođenju planske dokumentacije za općinu;

- podaci o uređenju naselja , kvalitetu stanovanja,komunalnih objekata te lokalne infrastrukture;

- podaci o urbanističkim saglasnostima;

- podaci o obnovi;

- podaci o izbjeglim , raseljenim i prognanim licima;

- podaci o povratu stanova na kojima postoji stanarsko pravo i nekretnina u vlasništvu građana;

- podaci o stambenom fondu u vlasništvu općine;

- podaci iz oblasti geodetskih poslova i katastra nekretnina ( u postupcima  uplanjenja objekata , cijepanja i iskoličenja parcela, kopije katastra planova i dr.);

- podaci o zbirnom katastru komunalnih uređaja na području Općine;

- podaci o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta;

- podaci o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa;

- podaci o stanju u oblasti zaštite okoliša.,

- i drugi podaci iz nadležnosti službe