Matični ured

Državljanstvo:

  • Ukoliko upis u matičnu knjigu državljana nije izvršen, a osoba je rođena na području Općine Donji Vakuf i upisana u matičnu knjigu rođenih bez konstatacije državljanstva, građanin je dužan izvršiti provjeru da li je upisan u knjigu državljana Bosne i Hercegovine po mjestu prebivališta,  po mjestu vađenja prve lične karte ili po mjestu rođenja oca.
  • Ukoliko upis ne postoji (nakon svih provjera) potrebno je izvršiti utvrđivanje državljanstva u matičnu knjigu rođenih. Utvrđivanje državljanstva je u nadležnosti službe za društvene djelatnosti,opću upravu I civilnu zaštitu općine D.V.  za matične knjige rođenih koje se nalaze na njenom području.
  • Za osobu koja nije rođena u Bosni i Hercegovini, a posjeduje prijavljeno prebivalište na dan 06.04.1992. godine u Bosni i Hercegovini nadležna je služba za SDD koja po provedenom upravnom postupku donosi rješenje o upisu u matičnu knjigu rođenih sa konstatacijom državljanstva Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i upis u matičnu knjigu rođenih sa konstatacijom državljanstva po porijeklu roditelja.

Vjenčanje:

Najava vjenčanja se vrši najmanje trideset dana prije termina određenog za vjenčanje.

Potrebni dokumenti:

    MLADENCI

        - Izvod iz matične knjige rođenih

  • Izvod iz matične knjige državljana
  • Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju
  • Uvjerenje o prebivalištu
  • Ovjerena kopija lične karte

       - Ako nevjesta nema navršenih 18.god potrebno dostaviti rješenje suda o dozvoli za sklapanje braka.

SVJEDOCI

  • Uvjerenje o prebivalištu
  • Ovjerena kopija lične karte

U toku radnog vremena vjenčanje je 20.00KM, poslije radnog vremena i vikendom 50,00KM i van sale općine 100.00KM.

 Upis vjenčanja na osnovu internacionalnog izvoda iz MKV:

-internacionalni izvod iz MKV ili izvod iz MKV propisno ovjeren/legaliziran
-rodni list bračnih partnera
-uvjerenje o državljanstvu
-uvjerenje o prebivalištu
-ovjerene kopije l.k. ili pasoša

Prijava novorođenčadi:

-Potvrde o rođenju djeteta koje službeno zdravstvena ustanova dostavlja matičnom uredu prebivališta majke
-vjenčani list, rodni list, državljanstvo, ovjerene kopije l.k. ili pasoša.

Dijete rođeno van braka:

Potvrde o rođenju djeteta koje službeno zdravstvena ustanova dostavlja matičnom uredu prebivališta majke

-Zapisnik o saslušanju majke djeteta rođenog van braka, zapisnik o priznanju očinstva, rodni list, državljanstvo, ovjerene kopije l.k. ili pasoša.

Dijete rođeno u inostranstvu:

-Internacionalni rodni list ili izvod iz MKR propisno ovjeren/legaliziran
- Izvod iz MKV roditelja
-Izvod iz MKR roditelja
-Uvjerenje o državljanstvu
-Uvjrenje o prebivalištu
-Ovjerene kopije l.k. ili pasoša
-Izjava o nacionalnosti

Upis u MKU:

-potvrda o smrti,
-uvjerenje o prebivalištu umrlog
-rodni, vjenčanilist i uvjerenje o državljanstvu
-kopija l.k. umrlog i prijavioca smrti

Upis na osnovu internacionalnog izvoda iz MKU

-internacionalni izvod iz MKU ili izvod iz MKU propisno ovjeren/legaliziran
-rodni, vjenčani list, uvjerenje o državljanstvu
-kopija l.k. ili pasoša umrle osobe
-dokaz o posljednjem prebivališu umrlog

ADMINISTRATIVNA TAKSA

Sve takse u općini Donji Vakuf uplaćuju se na račun Budžeta općine Donji Vakuf broj: 1011330000006907
Vrsta prihoda: 722131
Poziv na broj: 0907036000
Općina: 026
Svrha doznake: Taksa za ...
Korisniku: Općina Donji Vakuf
Obavijest o tarifama je vidno izložena na šalter sali.
Shodno Odluci o administrativnim taksama («Službeni glasnik Općine Donji Vakuf,broj:4/05) tarifnim brojem 24. regulisano:
Za izdavanje uvjerenja:
izvod iz matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih i matične knjige državljana ... 5,00 KM
uvjerenja za izdavanje putnih isprava ... 5,00 KM
uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ... 5.00 KM
ostala uvjerenja ... 2,00 KM

Taksa za izradu zapisnika:
o priznavanju očinstva i pozakonjenje djeteta ... 5,00 KM
izrada zapisnika o promjeni prezimena i imena na lični zahtjev ... 30,00 KM
izrada smrtovnica ... 5,00 KM
izlazak na teren radi ovjera ... 30,00 KM

USLUGE ZA KORISNIKE VAN PODRUČJA OPĆINE

Ukoliko GRAĐANI VAN PODRUČJA OPĆINE imaju potrebu za izvodom iz matičnih knjiga, Služba će im poslati traženi dokument na kućnu adresu nakon zahtjeva (pismo sa traženim podacima i uplatnicom o plaćenoj taksi + poštanski troškovi slanja dokumenata).

Kontaktiranje sa Službom moguće je i e-mailom ili tel. 509-606. 

DOPUNSKE INFORMACIJE:

Za sve dopunske informacije, primjedbe, ili sugestije na rad možete se obratiti koordinatoru.

POSEBNE USLUGE

Prema Tarifnom broju 21., taksa na vjenčanja:
vjenčanje u redovnim terminima u redovne dane 20,00 KM
vjenčanja u redovnim danima poslije redovnih termina 40,00 KM
vjenčanja van sale za vjenčavanje 100,00 KM
vjenčanja lica iz drugih općina koja nemaju ni boravište ni prebivalište u Donjem Vakufu odgovarajuća naknada se uvećava za 50%