Organizaciona šema

Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta predviđena su radna mjesta za 38 službenika i namještenika u općinskoj upravi.

Organizaciona šema Jedinstvenog općinskog organa u Općini Donji Vakuf izgleda ovako:

Organizaciona sema2000

Općinska administracija po unutrašnjoj organizaciji trebala bi imati 38 uposlenih raspoređenih u 4 službe 3-NSS Funkcioniranje općinske administracije uokvireno kroz općinske službe za upravu, rad općinskih službi za upravu je javan, poslove iz svoje nadležnosti obavljaju samostalno a sredstva za rad općinskih službi za upravu obezbjeđuju se u budžetu Općine.