Centar za kulturu, informisanje i sport

Kultura

Nakon oslobođenja Donjeg Vakufa u Drugom svjetskom ratu, počela je nova borba, teški posao izgradnje i obnove. Tada je sa radom počeo i Dom kulture u Donjem Vakufu.
Pravi procvat Donji Vakuf doživio je sedamdesetih i osamedesetih godina, kada su podignuti objekti od značaja za razvoj kulture i sporta, moderni sportski centar sa fudbalskim stadionom i rukometnim igralištem, Dom kulture i Radio Donji Vakuf. Obnovljen je i rad kulturno-umjetničkog društva.

Društveni i kulturni život Donjeg Vakufa uslovio je razvoj javnog školstva i formiranje čitaonica s bibliotekama početkom 20.stoljeća. U sastavu Doma kulture nalazi se i Gradska biblioteka sa fondom knjižnih jedinica od oko 14 hiljada.

Informisanje

Radio Donji Vakuf osnovan je 16. septembra 1978.godine. Program se emituje putem FM predajnika na frekvenciji 88 mHz, te putem interneta na web stranici www.radiodonjivakuf.com.ba.

Cilj je slušaocima uvijek pružiti objektivne informacije kako iz Donjeg Vakufa i susjednih gradova Srednjobosanskog kantona, tako i iz cijele BiH. Pored informativnog dijela programa, nastojimo pružiti odličnu zabavu za slušaoce svih starosnih dobi.

Pored paralelnih procesa koji se vode na reintegraciji  radija u JU "Centar za kulturu, informisanje i sport", programska aktivnost i emitovanje programa ove lokalne radio stanice, nikada nije prestajalo niti je bilo upitno. Usvojena je izmijenjena programska shema, te se kontinuirano radi na obogaćivanju programskih sadržaja u svim segmentima kroz autorske političke, kulturne, religijske, sportske, muzičke i informativne emisije.

Sport

Sportska dvorana Donji Vakuf svečano je otvorena na Dan državnosti Bosne i Hercegovine,  25.novembra 2016. godine. Po prvi put žitelji ovog grada na Vrbasu dobili su na korištenje savremeni sportski objekat koji zadovoljava sve tehničke i kvalitativne standarde za održavanje sportskih takmičenja, treninga i kulturnih manifestacija.Građanima Donjeg Vakufa na raspolaganju je moderna Sportska dvorana, sa 800 mjesta na tribinama, riješenim načinom zagrijavanja, uređenim svlačionicama i opremljenim kupatilima, videonadzorom i parking prostorom. Gradnja ovog impozantnog objekta, za jednu malu lokalnu zajednicu, započela je 2008. godine sredstvima izdvojenim iz općinskog budžeta zahvaljujući odobrenim kreditima Razvojne banke, grantovima sa federalnog i kantonalnog nivoa vlasti, donacijama domaćih firmi, ali i prijateljskih gradova iz Turske i Švedske, a njena ukupna vrijednost je oko 2,5 miliona KM.