E-matičar

Osobe čije se matične knjige vode na području Općine Donji Vakuf svoje izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i uvjerenja o slobodnom bračnom stanju mogu zatražiti putem ovog obrazca.

Dokumenti će biti dostavljeni poštom, a pošiljke će se slati preporučeno sa dostavnicom na adresu naznačenu u zahtjevu.

Potrebno je prije uplate zatražiti provjeru da li se traženi podaci vode u evidenciji Općine Donji Vakuf. Provjeru možete izvršiti u Matičnom uredu Općina Donji Vakuf na telefon broj:030 509-606  ili na email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Uz zahtjev je neophodno priložiti skenirani identifikacioni dokument (pasoš, lična karta), kopiju, odnosno skenirani dokaz o uplati na ime općinske administrativne takse i troškova dostave-poštarine.

Izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja o činjenicama iz matičnih knjiga izdaju se na usmeni ili pisani zahtjev lica na koje se odnose podaci, njegovog punomoćnika ili člana njegove uže porodice.

Postupak izdavanja izvoda iz matičnih knjiga putem e-matičara

  1. Popunite obrazac
  2. Uz obrazac potrebno je priložiti skenirani/kopirani dokument sa slikom (lična karta/pasoš) radi identifikacije podnosioca zahtjeva

Traženi izvod iz matičnih knjiga šaljemo preporučenom poštom na adresu navedenu u zahtjevu.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih/osobnih podataka, Općina Donji Vakuf garantuje da se vaši lični podaci neće koristiti u bilo koje druge svrhe osim onih predviđenih za obradu zahtjeva za izdavanje Izvoda iz matičnih knjiga.

Administrativna taksa za izdavanje izvoda i uvjerenja                                             

Izvod iz matične knjige rođenih   5,00 KM 
Izvod iz matične knjige rođenih – međunarodni  10,00 KM 
Izvod iz matične knjige vjenčanih   5,00 KM 
Izvod iz matične knjige vjenčanih – međunarodni 10,00 KM
Izvod iz matične knjige umrlih   5,00 KM
Izvod iz matične knjige umrlih – međunarodni  10,00 KM 
Uvjerenje o državljanstvu    5,00 KM
Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju   5,00 KM

Npr:

U BiH treba vam Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list), PLAĆATE: rodni list 5,00 + poštarina 3.00=8.00KM

  • U inostranstvu trebate Izvod iz matične knjige rođenih - međunarodni (rodni list), PLAĆATE: 10,00 + 10,00 KM = 20,00 KM (obračanuto po kursu EUR-a na dan uplate)
  • Lica koja izvode iz matičnih knjiga žele preuzeti u matičnom uredu neke od općina u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu na e-mail adresu:  Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  poslati zahtjev za verifikaciju svog upisa sa sljedećim podacima: ime, prezime, datum i mjesto rođenja, ime i prezime roditelja. Upis će biti verifikovan i nakon toga izvod je moguće dobiti u bilo kojem općinskom matičnom uredu u Federaciji Bosne i Hercegovine.
  • Radno vrijeme Matičnog ureda u Donjem Vakufu je od 7:00 do 15:00 sati od ponedjeljka do petka.
  • Za sve informacije možete se obratiti na e-mail adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Uplate možete izvršiti na žiro račun broj:1011330000006907

Vrsta prihoda:722131
Poziv na broj:0907036000
Općina:026

Matična knjiga rođenih Matična knjiga vjenčanih Matična knjiga umrlih Uvjerenje o državljanstvu Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju Nešto drugo
The maximum file size is 2mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)
The maximum file size is 2mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)