naslov

Obavijest o realizovanim aktivnostima

Grb6OBAVJEŠTENJE o realizovanim aktivnostima

Izborna komisija za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica je, u skladu sa Planom aktivnosti  za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica koji će se održati 25.05.2013.godine (subota) u vremenu od 9,00 do 17,00 sati, realizovala slijedeće:

 

a) Odredila lokacije biračkih mjesta, kako slijedi:

1. Mjesna zajednica Donji Vakuf I       -  Aneks Osnovne škole
2. Mjesna zajednica Donji Vakuf  II     -  Dom kulture
3. Mjesna zajednica Donji Vakuf  III    -  Osnovna škola (pored Mješovite srednje škole)
4. Mjesna zajednica Donji Vakuf  IV   -   posl. prost. Hadžić Ahmeta u ul Zlatnih ljiljana
5. Mjesna zajednica Guvna                -  Osnovna škola u Guvnima
6. Mjesna zajednica Prusac               -  Osnovna škola u Pruscu - Čaršija
7. Mjesna zajednica Torlakovac         -  Osnovna škola u Torlakovcu
8. Mjesna zajednica Babin Potok        -  poslovni prostor u naselju Babin potok
9. Mjesna zajednica Vrbas                 -  Omladinski dom u naseljenom mjestu Barice
10. Mjesna zajednica Oborci              -  prostorija nekadašnje Pošte u Oborcima
11. Mjesna zajednica Šeherdžik         -  Osnovna škola u Šeherdžiku
12. Mjesna zajednica Ćehajići            -  poslovni prostor Kurić Dine u Sultanovićima
13. Mjesna zajednica Jemanlići          -  prostorija Mjesne zajednice – mekteb u Jemanlićima.

b) Imenovala članove biračkih odbora, kako slijedi:

       1. biračko mjesto Aneks Osnovne škole

1.

Zahirović Mersiha

predsjednik

2. 

Kahvedžić Amer

član

3. 

Kišija Senada

član

        2. biračko mjesto Dom kulture

1.

Balihodžić Izet

predsjednik

2.

Vinčević Amra

član

3.

Adžemović Emir

član

       3. biračko mjesto Osnovna škola (pored Mješovite srednje škole)

1.

Ajanović Besudin

predsjednik

2.

Mlinarević Almin

član

3.

Basara Amela

član

        4. biračko mjesto poslovni prostor Hadžić Ahmeta u ulici Zlatnih ljiljana

1.

Mešan Aida

predsjednik

2.

Kurić Edina

član

3.

Šutković Sadeta

član

        5. biračko mjesto Osnovna škola u Guvnima

1.

Ramulj Ibrahim

predsjednik

2.

Hozić Hamza

član

3.

Hadžiavdić Mahir

član

        6. biračko mjesto Osnovna škola Prusac - Čaršija

1.

Žuljko Bećir

predsjednik

2.

Čizmo Semira

član

3.

Hočkić Mensur

član

        7. biračko mjesto Osnovna škola u Torlakovcu

1.

Mehtić Muhamed

predsjednik

2.

Terzić Dževada

član

3.

Mukanović Asmir

član

        8. biračko mjesto poslovni prostor u naselju Babin potok

1.

Tenić Armin

predsjednik

2.

Dervišić Enes

član

3.

Vinčević Amir

član

        9. biračko mjesto Omladinski dom u naseljenom mjestu Barice

1.

Bećar Salih

predsjednik

2.

Jusić Suvad

član

3.

Kosovac Muhamed

član

        10. biračko mjesto prostorije nekadašnje Pošte u Oborcima

1.

Haznadarević Dženana

predsjednik

2.

Jusufija Rasim

član

3.

Bajrić Hatema

član

        11. biračko mjesto Osnovna škola u Šeherdžiku

1.

Bašić Salih

predsjednik

2.

Šego Selvedin

član

3.

Jugo Zakir

član

        12. biračko mjesto poslovni prostor Kurić Dine u Sultanovićima

1.

Šutković Jasmina

predsjednik

2.

Sultanović Ajdin

član

3.

Sultanović Đenana

član

        13. biračko mjesto prostorije Mjesne zajednice Jemanlići – mekteb u Jemanlićima

1.

Hajić Faruk

predsjednik

2.

Jugo Kenan

član

3.

Čaluk Admir

član

 c) Na bazi prijedloga ovlaštenih predlagača utvrdila prijedloge kandidata za članove savjeta mjesnih zajednica, kako slijedi

 1. Mjesna zajednica Donji Vakuf I

Red.br.

Kandidat

Predlagač

1.

Basara Sabit

Grupa građana – Savjet m.z.

2.

Ćosić Nijaz

Grupa građana – Savjet m.z.

3.

Duzić Mensur

Grupa građana – Savjet m.z.

4.

Džihan Amir

Udr. Roma ''Romska pravda''

5.

Korugić Edhem

Udr. Roma ''Romska pravda''

6.

Mahmutović Idriz

Grupa građana – Savjet m.z.

7.

Ramić Asim

Grupa građana – Savjet m.z. i Ramić Mehmed

8.

Tupara Ismail

Grupa građana – Savjet m.z.

9.

Zahidić-Korugić Zahid

Grupa građana – Savjet m.z.

 2. Mjesna zajednica Donji Vakuf II

Red.br.

Kandidat

Predlagač

1.

Agić Namik

3OO Stranke demokratske akcije

2. 

Alkić Saliha

Udr. Roma ''Romska pravda''

3. 

Bektaš Jasmin

OO Stranke demokratske akcije

4. 

Kovačević Elvir

Švago Mehrudin

5.

Kurić Jusuf

Habib Nermin

6. 

Nezić Alen

Švago Mehrudin

7. 

Muheljić Safet

Udr. Roma ''Romska pravda''

8.

Opardija Đemil

Osmani Zudi

9.

Orahovčić Enes

Švago Almir i Sabahudin Pičar

10.

Osmani Zudi

Đemil Opardija

11.

Osmić Mirza

Švago Mehrudin

12.

Pičar Ermin

Kovačević Elvir

13.

Rašić Angel

Udr. Roma ''Romska pravda''

14.

Rujanac Selma

OO Stranke demokratske akcije

15.

Smajlović Edin

Ratkušić Jasminko

16.

Švago Arnesa

OO Stranke demokratske akcije

17.

Švago Denis

Orahovčić Enes

18.

Terzić Mersiha

OO Stranke demokratske akcije

3. Mjesna zajednica Donji Vakuf III

Red.br.

Kandidat

Predlagač

1.

Arslanović Emir

Bećar Salih

2.

Duvnjak Salih

Kurić Muharem

3.

Elkaz Semir

Udr. Roma ''Romska pravda''

4.

Elkaz Suada

Udr. Roma ''Romska pravda''

5.

Imširpašić Đenana

OO Stranke demokratske akcije

6.

Imširpašić Mediha

OO Stranke demokratske akcije

7.

Kurić Mehmed Bukal

Bećar Salih

8.

Sarač Ismet

Sarač Sulejman

9.

Zahirović Ramiz

Selimović Seid

4. Mjesna zajednica Donji Vakuf IV

Red.br.

Kandidat

Predlagač

1.

Alkić Elvir

Grupa građana

2.

Čolak Senad

Grupa građana

3.

Dogan Indira

Grupa građana

4.

Hadžić Izet

Grupa građana

5.

Hrvačić Haris

Grupa građana

6.

Omeragić Naim

Grupa građana

7.

Rujanac Naser

Rujanac Asim

8.

Rujanac Sead

Rujanac Nihad

9.

Smajić Anes

Smajić Asaf

10.

Smajić Asaf

Smajić Enes

11.

Smajić Vahid

Grupa građana

12.

Smajić Sabahudin

Grupa građana

13.

Šutković Mustafa

Grupa građana

5. Mjesna zajednica Guvna

Red.br.

Kandidat

Predlagač

1.

Čizmo Suad

Hozić Enes

2.

Hozić Adis

Čizmo Redžep

3.

Hozić Enes

Hozić Hidajet

4.

Karaosmanović Nihad

Sijamija Elmir

5.

Ramulj Jasmin

Sijamija Mesud

6.

Sijamija Emir

Sijamija Mesud

6. Mjesna zajednica Prusac

Red.br.

Kandidat

Predlagač

1.

Began Sakib

Palalić Rasim

2.

Borić Edin

Kapetan Edmir

3.

Burek Ibrahim

Škandro Enes

4.

Čepalo Abdulah Braco

Žuljko Rasim

5.

Dautović Mugdim

Kulaš zahid

6.

Hubljar Abdurahman

Dautović Mugdim

7.

Kapetan Edmir

Borić Edin

8.

Kulaš Zahid

Dautović Mugdim

9.

Škandro Enes

Sijamija Muhamed

10.

Žuljko Rasim

Began Sakib

 7. Mjesna zajednica Torlakovac

Red.br.

Kandidat

Predlagač

1.

Alkić Osman

Grupa građana

2.

Nezić Salim

Grupa građana

3.

Poturović Ervin

Grupa građana

4.

Tenić Mirsad

Grupa građana

5.

Terzić Bahrudin

Grupa građana

6.

Vinčević Muharem

Grupa građana

7.

Vinčević Suad

Grupa građana

8. Mjesna zajednica Babin potok

Red.br.

Kandidat

Predlagač

1.

Bulaja Nijaz

Ajanović Hedija

2.

Čorić Mersudin

Kovačević Đehva i Ajanović Hedija

3.

Habib Muhamed

Habib Ermin

4.

Habib Omer

Habib Muhamed

5.

Opardija Besim

Habib Omer

6.

Opardija Ibrišim

Opardija Besim

7.

Opardija Samir

Ćorić Meho

9. Mjesna zajednica Vrbas

Red.br.

Kandidat

Predlagač

1.

Burzić Vehidin

Jusić Suvad

2.

Jusić Almir

Kosovac Selim

3.

Jusić Meho

Jusić Semir

4.

Jusić Rasim

Burzić Vehidin

5.

Jusić Semir

Jusić Meho

6.

Opardija Almin

Kovač Ibrahim

7.

Opardija Hamid

Jusić Rasim

8.

Rahmanović Adnan

Rahmanović Mujo

9.

Rahmanović Armin

Rahmanović Safet

10. Mjesna zajednica Oborci

Red.br.

Kandidat

Predlagač

1.

Balihodžić Akif

Hrvačić Kenan

2.

Balihodžić Ermin

Balihodžić Husejin

3.

Balihodžić Kasim

Ugarak Zakir

4.

Balihodžić Refik

Ugarak bekir

5.

Begović Husein

Hrvačić Kenan

6.

Trkić Elvedin

Ugarak Zakir

7.

Ugarak Bekir

Hrvačić Kenan

8.

Ugarak Zekir

Hrvačić Kenan

 11. Mjesna zajednica Šeherdžik

Red.br.

Kandidat

Predlagač

1.

Bašić Fatima

Bašić Azra

2.

Bulaja Bećir

Memiš Omer

3.

Deblić Emir

Hodžić Adnan

4.

Galešić Mirza

Šego Sulejman

5.

Hodžić Sadik

Šego Selvedin

6.

Imočanin Đulaga

Bešir Alaga

7.

Kosovac Emir

Hodžić Sadik

8.

Memiš Selvedin

Memiš Omer

9.

Šego Mirnes

Hodžić Sadik

 12. Mjesna zajednica Ćehajići

Red.br.

Kandidat

Predlagač

1.

Đulović Azrudin

Sultanović Mustafa

2.

Ibrica Ibrahim

Mlinarević Hasan

3.

Opardija Edin

Đulović Azrudin

4.

Selman Almin

Sultanović Ajdin

5.

Sultanović Mustafa

Đulović Azrudin

 13. Mjesna zajednica Jemanlići

Red.br.

Kandidat

Predlagač

1.

Čaluk Bahrudin

Hodžić Sead

2.

Hodžić Sead

Čaluk Bahrudin

3.

Hodžić Šaćir

Čaluk Bahrudin

4.

Mlinarević Amir

Čaluk Bahrudin

5.

Šljivo Muzafir

Čaluk Bahrudin

Predsjednica komisije
Ašiš Hamida

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.