naslov

iconjavne

iconizborna

Organizaciona šema

Općinska vlast je podijeljena na sljedeće oblike:

  • zakonodavnu vlast vrši općinsko vijeće
  • izvršnu vlast vrši načelnik općine
  • sudsku vlast vrše općinski sudovi

Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta predviđena su radna mjesta za 43 službenika i namještenika u općinskoj upravi.

Organizaciona šema vlasti u Općini Donji Vakuf izgleda ovako:

Općinska administracija po unutrašnjoj organizaciji trebala bi imati 45 uposlenih raspoređenih u 5 službi 3-NSS Funkcioniranje općinske administracije uokvireno kroz općinske službe za upravu, rad općinskih službi za upravu je javan, poslove iz svoje nadležnosti obavljaju samostalno a sredstva za rad općinskih službi za upravu obezbjeđuju se u budžetu Općine.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.