naslov

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

KONKURS za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2015/2016 godinu

Objavljeno: 01.02.2016. Javni pozivi i konkursi

KONKURS za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2015/2016 godinu

Na osnovu člana 34. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 9/14 i 12/14) i člana 2 Pravilnika o ostvarivanju prava na stipendiju, Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje: KONKURS za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2015/2016 godinu Pročitaj više

Ugovor za javnu nabavku radova- Nabavka i ugradnja instalacije grijanja i ventilacije

Objavljeno: 13.01.2016. Javni pozivi i konkursi

Ugovor za javnu nabavku radova-  Nabavka i ugradnja instalacije grijanja i ventilacije

Na osnovu člana 70. Stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“,broj:39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke za dodjelu ugovora date u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-49-01809/15-5 od 31.12.2015. godine, Općinski načelnik d o n o s i:  ODLUKU O DODJELI UGOVORA NAJPOVOLJNIJEM PONUĐAČU Pročitaj više

Pojašnjenje TD za grijanje i ventilaciju u objektu GSD-2

Objavljeno: 22.12.2015. Javni pozivi i konkursi

Pojašnjenje TD za grijanje i ventilaciju u objektu GSD-2

Pojašnjenje TD za grijanje i ventilaciju u objektu GSD-2 Pročitaj više

JAVNI KONKURS za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta radi građenja poslovnog objekta hladnjače

Objavljeno: 16.12.2015. Javni pozivi i konkursi

JAVNI KONKURS za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta radi građenja poslovnog objekta hladnjače

Općina Donji Vakuf na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 25/03, 16/04 i 67/05), člana 10. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. glasnik Općine Donji Vakuf“, broj 6/04) i Zaključka Općinskog vijeća, broj: 01-31-01848/15 od 10.12.2015. godine, r a s p i s u j e JAVNI KONKURSza dodjelu gradskog građevinskog zemljišta radi građenja poslovnog objekta hladnjače Pročitaj više

Pojašnjenje TD za grijanje i ventilaciju u objektu GSD

Objavljeno: 10.12.2015. Javni pozivi i konkursi

Pojašnjenje TD za grijanje i ventilaciju u objektu GSD

Pojašnjenje tenderske dokumentacije za grijanje i ventilaciju u objektu GSD Pročitaj više

TD za nabavku i ugradnju grijanja i ventilacije u GSD

Objavljeno: 08.12.2015. Javni pozivi i konkursi

TD za nabavku i ugradnju grijanja i ventilacije u GSD

TENDERSKA DOKUMENTACIJAZA NABAVKU RADOVA(Nabavka i ugradnja instalacija grijanja i ventilacije u objektu Gradske sportske dvorane u Donjem Vakufu) OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE TD-Grijanje-GSD   Pročitaj više

Odluka o provođenju postupka javne nabavke-Nabavka i ugradnja instalacije grijanja i ventilacije u objektu Gradske sportske dvorane u Donjem Vakufu

Objavljeno: 08.12.2015. Javni pozivi i konkursi

Odluka o provođenju postupka javne nabavke-Nabavka i ugradnja instalacije grijanja i ventilacije  u objektu Gradske sportske dvorane u Donjem Vakufu

Na osnovu člana 18. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj : 39/14), Općinski načelnik donosi: O D L U K U o provođenju postupka javnih nabavki I Pokreće se postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova – Nabavka i ugradnja instalacije grijanja i ventilacije u objektu Gradske sportske dvorane u Donjem Vakufu Pročitaj više

Ugovor za javnu nabavku radova – nabavka i ugradnja bravarije i stolarije u objektu Gradska sportska dvorana

Objavljeno: 26.11.2015. Javni pozivi i konkursi

Ugovor za javnu nabavku radova – nabavka i ugradnja bravarije i stolarije u objektu Gradska sportska dvorana

Na osnovu člana 70. Stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“,broj:39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke za dodjelu ugovora date u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-49-01627/15-4 od 23.11.2015. godine, Općinski načelnik d o n o s i: ODLUKU O DODJELI UGOVORA NAJPOVOLJNIJEM PONUĐAČU Pročitaj više

Javni poziv za raspravu o Nacrtu budžeta za 2016

Objavljeno: 17.11.2015. Javni pozivi i konkursi

Javni poziv za raspravu o Nacrtu budžeta za 2016

Javni poziv za javnu raspravu po usvojenom Nacrtu Budžeta Općine Donji Vakuf za 2016 Pročitaj više

materijal

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.