naslov

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ZAKLJUČAK o odobravanju angažovanja volontera sa završenom visokom stručnom spremom

Objavljeno: 27.02.2015. Novosti

ZAKLJUČAK o odobravanju angažovanja volontera sa završenom visokom stručnom spremom

Na osnovu člana 38. i 110. Statuta Općine Donji Vakuf (''Službeni glasnik Općine Donji Vakuf'', broj: 1/08 i 2/12), Općinski načelnik, donosi slijedeći  Z A K LJ U Č A K o odobravanju angažovanja volontera sa završenom visokom stručnom spremom Pročitaj više

Obavještenje o nabavci-kancelarijski materijal

Objavljeno: 20.02.2015. Javni pozivi i konkursi

Obavještenje o nabavci-kancelarijski materijal

Obavještenje o nabavci-kancelarijski materijal Pročitaj više

KONKURS za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2014/2015 godinu

Objavljeno: 18.02.2015. Javni pozivi i konkursi

KONKURS za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2014/2015 godinu

KONKURSza dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2014/2015 godinu Pročitaj više

Obavještenje o nabavci

Objavljeno: 17.02.2015. Javni pozivi i konkursi

Obavještenje o nabavci

Obavještenje o nabavci Pročitaj više

JAVNI KONKURS za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnog objekta za preradu jagodičastog voća

Objavljeno: 16.02.2015. Javni pozivi i konkursi

JAVNI KONKURS za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnog objekta za preradu jagodičastog voća

Općina Donji Vakuf na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 25/03, 16/04 i 67/05), člana 10. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. glasnik Općine Donji Vakuf“, broj 6/04) i Zaključka Općinskog vijeća, broj: 01-31-00242/15 od 09.02.2015. godine, r a s p i s u j e JAVNI KONKURSza dodjelu gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnog objekta za preradu jagodičastog voća Pročitaj više

JAVNI KONKURS za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta

Objavljeno: 16.02.2015. Javni pozivi i konkursi

JAVNI KONKURS za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta

Općina Donji Vakuf na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 25/03, 16/04 i 67/05), člana 10. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. glasnik Općine Donji Vakuf“, broj 6/04) i Zaključka Općinskog vijeća, broj: 01-31-02347/14 od 30.12.2014. godine, r a s p i s u j e JAVNI KONKURS za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnog objekta za preradu drveta Pročitaj više

Plan javnih nabavki Općine Donji Vakuf za 2015. godinu

Objavljeno: 09.02.2015. Javni pozivi i konkursi

Plan javnih nabavki Općine Donji Vakuf za 2015. godinu

Plan javnih nabavki Opcine Donji Vakuf za 2015. godinu Pročitaj više

JAVNI OGLAS za prijem volontera sa završenom visokom stručnom spremom

Objavljeno: 21.01.2015. Javni pozivi i konkursi

JAVNI OGLAS za prijem volontera sa završenom visokom stručnom spremom

Na osnovu člana 38. i 110. Statuta Općine Donji Vakuf (''Službeni glasnik Općine Donji Vakuf'', broj: 1/08 i 2/12) i člana 24. Odluke o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za 2015. godinu (''Službeni glasnik Općine Donji Vakuf'', broj 9/14) Općinski načelnik, raspisuje J A V N I  O G L A S za prijem volontera sa završenom visokom stručnom spremom Pročitaj više

PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA

Objavljeno: 20.01.2015. Novosti

PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkam BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 8. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14) i člana 38. Statuta Općine Donji Vakuf („Službeni glasnik Općine Donji Vakuf“,broj:11/08 i 2/12), Općinski načelnik donosi: PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA Pročitaj više

materijal

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.