naslov

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Ugovor za javnu nabavku radova – nabavka i ugradnja bravarije i stolarije u objektu Gradska sportska dvorana

Objavljeno: 26.11.2015. Javni pozivi i konkursi

Ugovor za javnu nabavku radova – nabavka i ugradnja bravarije i stolarije u objektu Gradska sportska dvorana

Na osnovu člana 70. Stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“,broj:39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke za dodjelu ugovora date u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-49-01627/15-4 od 23.11.2015. godine, Općinski načelnik d o n o s i: ODLUKU O DODJELI UGOVORA NAJPOVOLJNIJEM PONUĐAČU Pročitaj više

Javni poziv za raspravu o Nacrtu budžeta za 2016

Objavljeno: 17.11.2015. Javni pozivi i konkursi

Javni poziv za raspravu o Nacrtu budžeta za 2016

Javni poziv za javnu raspravu po usvojenom Nacrtu Budžeta Općine Donji Vakuf za 2016 Pročitaj više

Javni poziv

Objavljeno: 06.11.2015. Javni pozivi i konkursi

Javni poziv

J A V N I   P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine Pročitaj više

Tenderska dokumentacija za nabavku radova

Objavljeno: 27.10.2015. Javni pozivi i konkursi

Tenderska dokumentacija za nabavku radova

Nabavka i ugradnja bravarije i stolarije u objektu Gradske sportske dvorane u Donjem Vakuf Pročitaj više

Obavještenje o nabavci bravarije i stolarije u objektu GSD

Objavljeno: 27.10.2015. Javni pozivi i konkursi

Obavještenje o nabavci bravarije i stolarije u objektu GSD

Obavještenje o nabavci bravarije i stolarije u objektu GSD Pročitaj više

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Donji Vakuf za 2015. godinu

Objavljeno: 26.10.2015. Javni pozivi i konkursi

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Donji Vakuf za 2015. godinu

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“,broj:39/14) Načelnik Općine Donji Vakuf, donosi ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINE DONJI VAKUF ZA 2015. GODINU Pročitaj više

JAVNI POZIV za zakup poljoprivrednog zemljišta

Objavljeno: 10.09.2015. Javni pozivi i konkursi

JAVNI POZIV za zakup poljoprivrednog zemljišta

Na osnovu člana 106 stav 3 Zakona o poljoprivirednom zemljištu («Službene novine Federacije BiH», br. 52/09), u skladu sa Programom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu za općinu Donji Vakuf („Službeni glasnik Općine Donji Vakuf“, br. 9/14) Zaključka Općinskog vijeća Donji Vakuf br. 01-24-01341/15 od 27.08.2015.godine Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za zakup zemljišta na kome ima pravo raspolaganja Općina Donji Vakuf u poljoprivredne svrhe Pročitaj više

Odluka o dodjeli ugovora-Rekonstrukcija sportskog igrališta, plohe u Oborcima

Objavljeno: 02.09.2015. Javni pozivi i konkursi

Odluka o dodjeli ugovora-Rekonstrukcija sportskog igrališta, plohe u Oborcima

Na osnovu člana 70. Stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“,broj:39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke za dodjelu ugovora date u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-49-01164/15-4 od 03.08.2015. godine, Općinski načelnik d o n o s i: ODLUKU O DODJELI UGOVORA NAJPOVOLJNIJEM PONUĐAČU Pročitaj više

Odluka o dodjeli ugovora-Rekonstrukcija sportskog igrališta, plohe u Baricama, MZ Vrbas

Objavljeno: 02.09.2015. Javni pozivi i konkursi

Odluka o dodjeli ugovora-Rekonstrukcija sportskog igrališta, plohe u Baricama, MZ Vrbas

Na osnovu člana 70. Stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“,broj:39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke za dodjelu ugovora date u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-49-01165/15-4 od 03.08.2015. godine, Općinski načelnik d o n o s i: ODLUKU O DODJELI UGOVORA NAJPOVOLJNIJEM PONUĐAČU Pročitaj više

materijal

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.