naslov

iconjavne

iconizborna

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Obavijest o izgradnji obilaznice na području Općine Donji Vakuf

Objavljeno: 14.02.2019. Javni pozivi i konkursi

Obavijest o izgradnji obilaznice na području Općine Donji Vakuf

Obavijest o izgradnji obilaznice na području Općine Donji Vakuf Poštovani građani Donjeg Vakufa obaviještavamo Vas da je u vezi izgradnje obilaznice donešena Odluka o javnom interesu za izgranju iste.Odluka o javnom interesu je objavljena u Službenom glasniku Općine Donji Vakuf broj 8/18 i 9/18. Pomoćnik načelnikaHabib Adis dipl.pravnik s.r. Pročitaj više

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2018/2019 godinu

Objavljeno: 12.02.2019. Javni pozivi i konkursi

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2018/2019 godinu

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2018/2019 godinu Pročitaj više

Plan Javnih nabavki Općine Donji Vakuf za 2019. godinu

Objavljeno: 06.02.2019. Javni pozivi i konkursi

Plan Javnih nabavki Općine Donji Vakuf za 2019. godinu

Plan Javnih nabavki Općine Donji Vakuf za 2019. godinu Pročitaj više

POZIV ZA ČLANSTVO U ODBORU OMLADINSKE BANKE DONJI VAKUF

Objavljeno: 29.01.2019. Javni pozivi i konkursi

POZIV ZA ČLANSTVO U ODBORU OMLADINSKE BANKE DONJI VAKUF

POZIV ZA ČLANSTVO U ODBORU OMLADINSKE BANKE DONJI VAKUF Fondacija Mozaik od 2008. godine sa partnerima je kroz program Omladinske banke u 46 opština/općina/gradova u BiH podržala 2.000 projekta neformalnih grupa mladih ukupne vrijednosti od 7 miliona KM.Općina Donji Vakuf i Fondacija Mozaik su potpisale Memorandum o saradnji za period 2019-2022. godine kojim se uspostavlja program Omladinska banka Donji Vakuf. Pročitaj više

Odluka o produženju roka z podnošenje prijave po Javnom pozivu

Objavljeno: 19.11.2018. Javni pozivi i konkursi

Odluka o produženju roka z podnošenje prijave po Javnom pozivu

Odluka o produženju roka z podnošenje prijave po Javnom pozivu Pročitaj više

Zbirni izvještaj za rezultate Izbora 2018

Objavljeno: 11.10.2018. Izborna komisija

Zbirni izvještaj za rezultate Izbora 2018

Zbirni izvještaj za rezultate Izbora 2018 Pročitaj više

ZAKLJUČAK o odobravanju angažovanja lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2018

Objavljeno: 22.05.2018. Novosti

ZAKLJUČAK o odobravanju angažovanja  lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2018

Na osnovu člana 38. i 110. Statuta Općine Donji Vakuf (''Službeni glasnik Općine Donji Vakuf'', broj: 1/08, 2/12 i 3/16), Općinski načelnik, donosi Z A K LJ U Č A Ko odobravanju angažovanja lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Pročitaj više

JAVNI OGLAS za prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Objavljeno: 10.04.2018. Javni pozivi i konkursi

JAVNI OGLAS za prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

JAVNI OGLAS za prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Pročitaj više

JAVNI KONKURS za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta državnog vlasništva

Objavljeno: 04.01.2018. Javni pozivi i konkursi

JAVNI KONKURS za  dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta državnog vlasništva

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 25/03, 16/04 i 67/05), člana 10. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. glasnik Općine Donji Vakuf“, broj 6/04) i Zaključka Općinskog vijeća broj: 01-31-02376/17 od 28.12.2017. godine, raspisuje se JAVNI KONKURS za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta državnog vlasništva Pročitaj više

Poslovnik o radu OIK-e

Objavljeno: 13.06.2016. Izborna komisija

Poslovnik o radu OIK-e

Poslovnik o radu OIK-e Pročitaj više

Hidroelektrana Babino Selo

Objavljeno: 12.04.2016. Novosti

Hidroelektrana Babino Selo

HIDROELEKTRANA BABINO SELO U 2010. godini, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) je identificirala prioritetne projekte kojima se namjerava osigurati dugoročna održivost energetskog sektora u FBiH i proglasila ih javnim interesom te pristupila izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u FBiH (Službene novine FBiH 8/10), uključujući i HE Babino Selo Pročitaj više

materijal

imenik

budzet

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.