naslov

iconjavne

iconizborna

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Javni poziv za stranke u postupku izdavanja urbanisticke saglasnosti za traku za spora vozila na cesti M5 dionica Donji Vakuf - Turbe

Objavljeno: 13.02.2018. Javni pozivi i konkursi

Javni poziv za stranke u postupku izdavanja urbanisticke saglasnosti za traku za spora vozila na cesti M5 dionica Donji Vakuf - Turbe

Javni poziv za stranke u postupku izdavanja urbanisticke saglasnosti za traku za spora vozila na cesti M5 dionica Donji Vakuf - Turbe Pročitaj više

Odluka o proglašenju Dana žalosti

Objavljeno: 02.02.2018. Novosti

Odluka o proglašenju Dana žalosti

U povodu tragičnog događaja u kojem su smrtno stradali naši sugrađani: Muratbegović Harun i Basara Nihad, Načelnik Općine Donji Vakuf, na osnovu člana 38. Statuta Općine Donji Vakuf (''Sl.glasnik Općine Donji Vakuf'', broj: 1/08, 2/12 i 3/16), donosi ODLUKU o proglašenju Dana žalosti Pročitaj više

JAVNI KONKURS za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta državnog vlasništva

Objavljeno: 04.01.2018. Javni pozivi i konkursi

JAVNI KONKURS za  dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta državnog vlasništva

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 25/03, 16/04 i 67/05), člana 10. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. glasnik Općine Donji Vakuf“, broj 6/04) i Zaključka Općinskog vijeća broj: 01-31-02376/17 od 28.12.2017. godine, raspisuje se JAVNI KONKURS za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta državnog vlasništva Pročitaj više

JAVNI POZIV - NACRT BUDŽETA ZA 2018.godinu

Objavljeno: 04.12.2017. Javni pozivi i konkursi

JAVNI POZIV - NACRT BUDŽETA ZA 2018.godinu

Na osnovu člana 32. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i  Hercegovine (''Službene novine Federacija BiH'', broj 102/13,9/14 i 13/14) i člana 24. Statuta Općine Donji Vakuf ( Službeni glasnik  Općine Donji Vakuf Broj 01/08,2/12 i 3/16), Općinsko vijeće Donji Vakuf  je na  redovnoj sjednici prihvatilo  Nacrt Budžeta Općine Donji Vakuf za 2018. godinu. Pročitaj više

JAVNI POZIV izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih je…

Objavljeno: 28.11.2017. Javni pozivi i konkursi

JAVNI POZIV izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i  povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije B

JAVNI POZIVizbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine Pročitaj više

Javni poziv za dodjelu ekonomske podrške za žrtve mine

Objavljeno: 27.11.2017. Javni pozivi i konkursi

Javni poziv za dodjelu ekonomske podrške za žrtve mine

Javni poziv za dodjelu ekonomske podrške za žrtve mine na području opština/općina i gradova: Doboj, Zvornik, Stanari, Čajniče, Velika Kladuša, Bihać, Bosanska Krupa, Konjic, Lukavac, Travnik i Donji Vakuf Pročitaj više

Obavijest o održavanju Javne rasprave

Objavljeno: 10.11.2017. Javni pozivi i konkursi

Obavijest o održavanju Javne rasprave

Obavijest o održavanju Javne rasprave Obavještavaju se zainteresovani da je Skupština Srednjobosanskog kantona na XXIV sjednici održanoj 24.10.2017. godine prihvatila Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP) Srednjobosanskog kantona i zadužila Ministarstvo privrede odnosno interresornu grupu Vlade SBK da provede javnu raspravu za Lašvansku, Lepeničku i Vrbasku regiju. Pročitaj više

Javni oglas za prijem namještenika_spremačica

Objavljeno: 28.09.2017. Javni pozivi i konkursi

Javni oglas za prijem namještenika_spremačica

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 49/05), u skladu sa odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi Općine Donji Vakuf (''Službeni glasnik Općine Donji Vakuf'', broj: 6/14, 2/15, 4/15 i 1/16 i 2/17), Općinski načelnik raspisuje JAVNI OGLASza prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme Pročitaj više

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora javnih ustanova kojima je osnivač Općina Donji Vakuf 2017

Objavljeno: 18.08.2017. Javni pozivi i konkursi

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora javnih ustanova kojima je osnivač Općina Donji Vakuf 2017

JAVNI OGLASza izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora javnih ustanova kojima je osnivač Općina Donji Vakuf Pročitaj više

Poziv za dostavu prijedloga za Program obilježavanja Dana Općine Donji Vakuf 2017

Objavljeno: 09.06.2017. Javni pozivi i konkursi

Poziv za dostavu prijedloga za Program obilježavanja Dana Općine Donji Vakuf 2017

Poziv za dostavu prijedloga za Program obilježavanja Dana Općine Donji Vakuf  Pročitaj više

Poziv za dostavljanje prijedloga za Nagrade povodom Dana Općine Donji Vakuf 2017

Objavljeno: 09.06.2017. Javni pozivi i konkursi

Poziv za dostavljanje prijedloga za Nagrade povodom Dana Općine Donji Vakuf 2017

Poziv za dostavljanje prijedloga za Nagrade povodom Dana Općine Donji Vakuf Pročitaj više

Obavijest i konačna lista studenata akademske 2016/2017

Objavljeno: 24.05.2017. Javni pozivi i konkursi

Obavijest i konačna lista studenata akademske 2016/2017

Pozivaju se studenti koji se nalaze na konačnoj listi studenata akademske 2016/2017 godine na koju je Općinsko vijeće Donji Vakuf dalo saglasnost da dana 03.06.2017.godine (subota) sa početkom u 10,00 sati dođu u veliku salu općine Donji Vakuf radi svečanog čina potpisivanja ugovora o stipendiranju. Studenti će ugovore potpisati u prisustvu općinskog načelnika Huse Sušića i predsjedavajućeg Općinskog vijeća Nasera Rujanca. Pročitaj više

materijal

imenik

budzet

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.