naslov

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Studenti aplikanti akademske 2014/2015

Objavljeno: 26.03.2015. Javni pozivi i konkursi

Studenti aplikanti akademske 2014/2015

Studenti aplikanti akademske 2014/2015 Pročitaj više

Odluka o provođenju postupka javnih nabavki - Ispitivanje glavnih nosača

Objavljeno: 17.03.2015. Javni pozivi i konkursi

Odluka o provođenju postupka javnih nabavki - Ispitivanje glavnih nosača

Na osnovu člana 18. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj : 39/14),član 13. Parvailnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova broj: 01-14-1881/05 od 24.10.2005.godine i člama 38. Statuta Općine Donji Vakuf („Službeni glasnik Općine Donji Vakuf“,broj: 1/08 i 2/12),  Općinski načelnik  donosi: Pročitaj više

Odluka o dodjeli - Kancelarijski materijal

Objavljeno: 16.03.2015. Javni pozivi i konkursi

Odluka o dodjeli - Kancelarijski materijal

Na osnovu člana 70. Stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“,broj:39/14)  i preporuke Komisije za javne nabavke za dodjelu ugovora date u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-49-00310/15-4 od 05.03.2015. godine, Općinski načelnik d o n o s i: Pročitaj više

Javni poziv za zakup zemljišta

Objavljeno: 11.03.2015. Javni pozivi i konkursi

Javni poziv za zakup zemljišta

JAVNI POZIV za zakup zemljišta na kome ima pravo raspolaganja Općina Donji Vakuf u poljoprivredne svrhe (plasteničko-organska proizvodnja hrane) Pročitaj više

Obavijest o Javnoj raspravi

Objavljeno: 11.03.2015. Javni pozivi i konkursi

Obavijest o Javnoj raspravi

Obavještavamo stanovnike MZ Donji Vakuf I i MZ Donji Vakuf II  te ostale građane da će se dana 19.03.2015. godine ( četvrtak)  u  12 sati,  u prostorijama Općine Donji Vakuf (Velika sala) održati Javna rasprava. Pročitaj više

Ugovor o nabavci – tonera za potrebe Općine Donji Vakuf u 2015.godini

Objavljeno: 05.03.2015. Javni pozivi i konkursi

Ugovor o nabavci – tonera za potrebe Općine Donji Vakuf u 2015.godini

Na osnovu Pravilnika o javnim nabavkama općine Donji Vakuf i preporuke Komisije za javne nabavke za dodjelu ugovora broj: 02-49-299/15-2 od 03.03.2015. godine, načelnik općine Donji Vakuf, d o n o s i: ODLUKU O DODJELI UGOVORA PONUĐAČUUgovor o nabavci – tonera za potrebe Općine Donji Vakuf u 2015. godini Pročitaj više

Ugovor o nabavci – potrošnog materijala za održavanje čistoće službenih prostorija Općine Donji Vakuf u 2015.godini

Objavljeno: 05.03.2015. Javni pozivi i konkursi

Ugovor o nabavci – potrošnog materijala za održavanje čistoće službenih prostorija Općine Donji Vakuf u 2015.godini

Na osnovu Pravilnika o javnim nabavkama općine Donji Vakuf i preporuke Komisije za javne nabavke za dodjelu ugovora broj: 02-49-298/15-2 od 03.03.2015. godine, načelnik općine Donji Vakuf, d o n o s i: ODLUKU O DODJELI UGOVORA PONUĐAČUUgovor o nabavci – potrošnog materijala za održavanje čistoće službenih prostorija Općine Donji Vakuf u 2015. godini Pročitaj više

Ugovor o nabavci – računara sa pratećom opremom za potrebe Općine Donji Vakuf u 2015. godini

Objavljeno: 05.03.2015. Javni pozivi i konkursi

Ugovor o nabavci – računara sa pratećom opremom za potrebe Općine Donji Vakuf u 2015. godini

Na osnovu Pravilnika o javnim nabavkama općine Donji Vakuf i preporuke Komisije za javne nabavke za dodjelu ugovora broj: 02-49-300/15-2 od 03.03.2015. godine, načelnik općine Donji Vakuf, d o n o s i: ODLUKU O DODJELI UGOVORA PONUĐAČU Ugovor o nabavci – računara sa pratećom opremom za potrebe Općine Donji Vakuf u 2015. godini Pročitaj više

Izjava o nepostojanju sukoba interesa od strane rukovodioca ugovornog organa

Objavljeno: 04.03.2015. Javni pozivi i konkursi

Izjava o nepostojanju sukoba interesa od strane rukovodioca ugovornog organa

Ja Huso Sušić u funkciji Općinskog načelnika Općine Donji Vakuf, a u skladu sa članom 52. stav 4. Zakona o javnim nabavkama pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošču I  Z  J  A  V  L J  U  J  E  M Pročitaj više

materijal

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.